«Μετατρέψτε τις δυνατότητες σε πραγματικότητα».

bsi computer science and artificial intelligence

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται σε έναν σημαντικό πυλώνα σχεδόν κάθε κοινωνικής, οικονομικής και εκπαιδευτικής πτυχής της ζωής μας, διαμορφώνοντας το μέλλον με πρωτοφανείς τρόπους και φέρνοντας επανάσταση στον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. 

Στο BSc in Computer Science and Artificial Intelligence στο Hellenic American University θα μάθετε πώς να συνδυάζετε τις αρχές και τις πρακτικές της επιστήμης των υπολογιστών με τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Θα αποκτήσετε στιβαρές επιστημονικές γνώσεις, τα τελευταία εργαλεία και θα διδαχθείτε τεχνικές για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών πραγματικών προβλημάτων και την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να  σας βοηθήσει να αναπτύξετε ισχυρές δεξιότητες 

 • σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού
 • δομές δεδομένων και αλγόριθμοι
 • data και big data analysis
 • επεξεργασία φυσικής γλώσσας και αναγνώριση ομιλίας
 • εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης σε διάφορους τομείς, όπως η επεξεργασία φυσικής γλώσσας, η ρομποτική και η ανάλυση δεδομένων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα έχετε αποκτήσει τις δεξιότητες και τις γνώσεις για να ακολουθήσετε μια ποικιλόμορφη, συναρπαστική καριέρα, από την ανάπτυξη λογισμικού και την ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων έως την ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων και ρομποτικών εφαρμογών. Ως κάτοχος πτυχίου στην επιστήμη των υπολογιστών και την τεχνητή νοημοσύνη, θα βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής επανάστασης και θα έχετε την ευκαιρία να επιφέρετε ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Εγγραφείτε στο BSc στην Επιστήμη των Υπολογιστών και την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Hellenic American University για να ανακαλύψετε τις δυνατότητες της τεχνολογίας και να ανοίξετε τον δρόμο για ένα πιο έξυπνο μέλλον.

BSI in
Computer Science &
Artificial Intelligence

 • Informatics Core Curriculum

  14 courses | 42 credits

 • Courses in the Major

  7 courses | 21 credits

 • General Education

  14 courses | 40 credits

 • Free Electives

  6 courses | 18 credits

Informatics Core Curriculum

Informatics Core Required

14 courses | 42 credits

 • Programming Concepts
 • Networking Fundamentals I
 • Object-Oriented Programming
 • Data Structures & Algorithms
 • Database Management Systems
 • Computer Architecture
 • Social and Professional Issues
 • Systems Analysis & Design
 • Web Technology
 • Project Management
 • Operating Systems
 • General Physics II
 • Discrete Mathematics
 • Capstone Project

Computer Science & AI Major

Computer Science & AI Major Required

6 courses | 18 credits

 • Artificial Intelligence
 • Numerical Methods & Algorithms with Python
 • Data Mining
 • Probability and Statistics
 • Machine Learning & Natural Language Processing
 • Big Data & Cloud Computing
Computer Science & AI Electives (select 1)

1 course | 3 credits

 • Advanced Programming
 • CyberOps I
 • Human-Computer Interaction
 • Game Design Principle & Development Platforms