Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Πωλήσεων (MSSM)

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Πωλήσεων

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Πωλήσεων θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις διευρυμένες δεξιότητες που προσδοκούν σήμερα οι εταιρείες από τους διευθυντές πωλήσεων. Θα μάθετε πώς να σχεδιάζετε και να εφαρμόζετε αποτελεσματικά σχέδια πωλήσεων για τοπικές και διεθνείς αγορές, βάσει πραγματικών δεδομένων. Θα μάθετε επίσης πώς να θέτετε στόχους για την ομάδα των πωλητών σας και πώς να αξιολογείτε την πρόοδό τους, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων που έχετε θέσει. Ταυτόχρονα θα αποκτήσετε βαθύτερη κατανόηση άλλων επιχειρησιακών διεργασιών, όπως το μάρκετινγκ, η χρηματοδότηση και η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίες έχουν άμεση επίδραση στις πωλήσεις.

Παράλληλα το πρόγραμμα καλλιεργεί και ενισχύει θεμελιώδεις δεξιότητες της διοίκησης επιχειρήσεων, όπως η ηγεσία, η καινοτομία, η εστίαση στον πελάτη και η οικοδόμηση σχέσεων. Μέσα από τη διδακτέα ύλη, τις ομαδικές εργασίες, τις προσομοιώσεις και τα παιχνίδια ρόλων, θα μπορέσετε να κατανοήσετε καλύτερα τις προκλήσεις της προσέλκυσης ταλέντων, της καθοδήγησης του προσωπικού και της καλλιέργειας ομαδικού πνεύματος – και να αποκτήσετε τις δεξιότητες που θα σας επιτρέψουν να τις διαχειρίζεστε αποτελεσματικά. Εξίσου σημαντικό είναι ότι θα καλλιεργήσετε την αντίληψη που απαιτείται για μια καριέρα που βασίζεται στη δια βίου μάθηση καθώς θα αναπτύσσεστε επαγγελματικά σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται.

Κατεβάστε το φυλλάδιο σε μορφή PDF

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Πωλήσεων (MSSM) - Φυλλάδιο

Λήψη Αρχείου
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Πωλήσεων (MSSM) - Φυλλάδιο

Υπό την αιγίδα των:

IPE logo  PSE LOGO EN 

 

Με την συνεργασία της Εταιρίας Συμβούλων:

Excellence & Lean logo

Πλεονεκτήματα του Προγράμματος

Μάθηση μέσα από την πραγματική αγορά

Η διδακτέα ύλη εμπλουτίζεται με μελέτες περιπτώσεων που αναπτύσσονται σε συνεργασία με υπαρκτές επιχειρήσεις της τοπικής και παγκόσμιας αγοράς και με σεμινάρια και ομιλίες επισκεπτών επαγγελματιών που είναι ιδιαίτερα έμπειροι στον τομέα τους.

Μάθηση μέσα από την πράξη

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν εργασίες που σας εφοδιάζουν με πρακτική εμπειρία στην εφαρμογή εννοιών, μεθόδων και εργαλείων για την επίλυση των προκλήσεων που απαντώνται συχνότερα στη διοίκηση τοπικών και διεθνών πωλήσεων.

Πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εργαζόμενων

Μπορείτε να φοιτήσετε στο πρόγραμμα και να εργάζεστε παράλληλα, καθώς τα μαθήματα διεξάγονται αργά το απόγευμα κάθε δεύτερης Παρασκευής και το Σάββατο, με μία επιπλέον απογευματινή τάξη στη διάρκεια της εβδομάδας.

Εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό

Οι διδάσκοντες είναι μελετητές και ερευνητές του κλάδου που έχουν εκπαιδευτεί σε διάφορα μέρη του κόσμου, ενώ επιπλέον διαλέξεις δίνονται από μια ομάδα ειδικών σε διάφορα πεδία, όπως ανάλυση δεδομένων, coaching ηγεσίας, ψηφιακό μάρκετινγκ, growth hacking και εταιρικές επικοινωνίες.

Εξατομικευμένη προσοχή

Χάρη στον ακαδημαϊκό σας σύμβουλο, στη φοιτητοκεντρική διδασκαλία και στα ολιγομελή τμήματα, θα απολαμβάνετε εξατομικευμένη προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες σας και ευκαιρίες για να αναπτύξετε τα ταλέντα σας και τα δυνατά σας σημεία.

Χρήσιμες Πληροφορίες για το ΜSSM

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα M.S. στη Διοίκηση Πωλήσεων αποτελείται από 30 πιστωτικές μονάδες και περιλαμβάνει Μαθήματα Κορμού (8 μαθήματα, 24 μονάδες), Μαθήματα Πρακτικών Πωλήσεων (1 μάθημα, 3 μονάδες) και πτυχιακή εργασία Capstone Project (1 μάθημα, 3 μονάδες). Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης μπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα μέσα σε τρία εξάμηνα συν μία χειμερινή ενδιάμεση περίοδο. Για λεπτομερή περιγραφή των μαθημάτων που προσφέρονται σε κάθε πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Hellenic American University.

 
Ολοκληρώνοντας το M.S. στη Διοίκηση Πωλήσεων θα είστε σε θέση να:
  • Εφαρμόσετε στρατηγικές και πρακτικές διοίκησης πωλήσεων σε εγχώριες και διεθνείς αγορές
  • Ευθυγραμμίσετε τις πωλήσεις με τη στρατηγική διοίκηση και τις πρακτικές μάρκετινγκ μιας εταιρείας, ενσωματώνοντας ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ
  • Επικοινωνήσετε και διαπραγματευτείτε αποτελεσματικά στο πλαίσιο της διοίκησης πωλήσεων
  • Διευθύνετε μια ομάδα πωλητών
  • Κατανοήσετε τις μεθόδους και τεχνικές των analytics πωλήσεων
  • Εφαρμόσετε πολυκαναλική διοίκηση και διαχείριση logistics με στόχο την αύξηση των πωλήσεων
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου των πωλήσεων που επιθυμούν να ανελιχθούν στη διοίκηση πωλήσεων. Το MSSM είναι κατάλληλο και για επαγγελματίες από άλλους επιχειρησιακούς τομείς που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στις πωλήσεις.

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα προαπαιτούμενα:

  • Πτυχίο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή άλλον πιστοποιημένο φορέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε πεδίο που να περιλαμβάνει τις ελευθέριες τέχνες ή τη γενική εκπαίδευση, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον B (3,0) ή 7,5 (στα 10)
  • Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας
  • Συνέντευξη με ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος

Δεν απαιτείται προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στις πωλήσεις, ωστόσο αποτελεί ένα επιθυμητό επιπλέον προσόν.