2019 Ακαδημία Αεροπλοΐας

Προσφέρεται στην Ελλάδα από το Hellenic American College

Θερινή Ακαδημία για Μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου

Η Ακαδημία Αεροπλοΐας και Πτητικής εκπαίδευσης παρέχει σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου τα απαραίτητα θεωρητικά και πρακτικά εκπαιδευτικά εργαλεία ώστε να γνωρίσουν τις αρχές της Αεροπλοΐας. Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης των θεωρητικών μαθημάτων οι μαθητές συμμετέχουν σε επιτόπιες επισκέψεις σε αεροπορικές εγκαταστάσεις όπως το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ώστε να γνωρίσουν και να δουν στην πράξη τον τρόπο λειτουργίας των συγκεκριμένων χώρων. Τα μαθήματα διεξάγονται στην Αθήνα στο Hellenic American College.

Η Ακαδημία θα λειτουργήσει το 2019, από τις 24 Ιουνίου έως 12 Ιουλίου.

Τα μαθήματα που προσφέρονται αυτήν την περίοδο:

Διάρκεια κάθε μαθήματος: 45 ώρες και 3 εκπαιδευτικές μονάδες (6 ECTS credits)

Σε συνεργασία με το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, την Global Aviation SA, ACS - Athens.

    


Κύκλος μαθημάτων Ακαδημίας Αεροπλοΐας και Πτητικής Εκπαίδευσης

 

Βασικές Αρχές Αεροπορίας και Πτητικής (Εισαγωγικό)

Η Ακαδημία Αεροπλοΐας και Πτητικής εκπαίδευσης απευθύνεται σε μαθητές 14 έως 17 χρόνων και παρέχει στους μαθητές τα απαραίτητα θεωρητικά και πρακτικά εκπαιδευτικά εργαλεία ώστε να γνωρίσουν τις αρχές της Αεροπλοΐας.

Η ύλη των θεωρητικών μαθημάτων ενισχύεται μέσω του Learning Management System του Hellenic American University ενώ οι μαθητές συμμετέχουν στη συνέχεια σε επιτόπιες επισκέψεις σε αεροπορικές εγκαταστάσεις ώστε να γνωρίσουν και να δουν στην πράξη τον τρόπο λειτουργίας των συγκεκριμένων χώρων όπως: Ιστορία Αεροπλοΐας, Πτητικές Λειτουργίες & Συντήρηση Αεροσκαφών, Υπηρεσίες Εδάφους & Διαχείριση Εναέριας Κυκλοφορίας και Πτητικές Λειτουργίες.

Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές θα αποκτήσουν την πρώτη τους εμπειρία πτήσης μέσω ειδικής ολοήμερης εκπαιδευτικής συνεδρίας.

Διαχείριση και Διοίκηση Αεροπορικών Υπηρεσιών (Προχωρημένο)

Για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Βασικές Αρχές Αεροπορίας και Πτητικής ή σχετική εκπαίδευση.

Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν καριέρα στον τομέα της αεροπορίας ευρύτερα και καλύπτει ποικιλόμορφες πτυχές της Διαχείρισης και Διοίκησης Αεροπορικών Υπηρεσιών όπως κανονιστικά πλαίσια, διεθνείς συμβάσεις ενώ εξετάζει ζητήματα όπως ασφάλεια και περιβαλλοντική προστασία.

Πρακτικά Μαθήματα:

  • Λειτουργίες αεροδρομίου
  • Ασφάλεια Πτήσεων, Ασφάλεια και Διερεύνηση Ατυχημάτων
  • Διαχείριση Περιβαλλοντικών θεμάτων Αεροδρομίων

Πτητικές Λειτουργίες (Προχωρημένο)

Για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Βασικές Αρχές Αεροπορίας και Πτητικής ή σχετική εκπαίδευση.

Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν καριέρα πιλότου. Μέσω της θεωρητικής και εμπειρικής εκπαίδευσης, το μάθημα καλύπτει το πρώτο μισό του προγράμματος εκπαίδευσης που οδηγεί στην απόκτηση Άδειας Πιλότου του Ευρωπαϊκού οργανισμού ασφάλειας της αεροπορίας (EASA)

Πρακτικά Μαθήματα:

  • Υπηρεσίες Εδάφους & Διαχείριση Εναέριας Κυκλοφορίας
  • Πτητικές Λειτουργίες

Εισαγωγή στα μη επανδρωμένα συστήματα αεροσκαφών -  UAS (Προχωρημένο επίπεδο)

Από τις 8 Ιουλίου έως 26 Ιουλίου.

Για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου

Επισκόπηση της δομής και λειτουργικότητας την μη επανδρωμένων συστημάτων αεροσκαφών (UAS). Οι σπουδαστές συνδυάζοντας θεωρία και πράξη θα κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ ενός παιχνιδιού και ενός επαγγελματικού UAS καθώς επίσης και τις λειτουργίες, περιορισμούς, τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητές του.