2ο Διεθνές Συνέδριο Europe in Discourse: Agendas of Reform

11 Δεκεμβρίου 2018, 1:36 pm

Copenhagen, photograph by Jacob Surland used under CC BY 2.0

To Hellenic American University (Nashua, NH, ΗΠΑ) διοργάνωσε από τις 21 έως 23 Σεπτεμβρίου 2018, το 2ο Διεθνές Συνέδριο “Europe in Discourse: Agendas of Reform”.

Περισσότεροι από 100 ερευνητές από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων γλωσσολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, ιστορικοί, επικοινωνιολόγοι, οικονομολόγοι και κοινωνιολόγοι, συναντιούνται στην Αθήνα για να συζητήσουν τα πάντα φλέγοντα ζητήματα που εγείρουν οι αλλαγές που συντελούνται στην Ευρώπη: το BREXIT, οι ανερχόμενες δυνάμεις του λαϊκισμού στην Ευρώπη, η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, η σχέση της ΕΕ με το Ισλάμ, η ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα κ.ά..

Ιδιαίτερα σημαντική για τις εργασίες του Συνεδρίου είναι η παρουσία του Επίτροπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ομιλητές διεθνούς κύρους συμμετείχαν στα παρακάτω 7 θεματικά πάνελ του Συνεδρίου:

  • Αξιακό πλαίσιο και μεταρρύθμιση: από τη διεύρυνση στην ολοκλήρωση
  • Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
  • Ο γαλλο-γερμανικός άξονας
  • Η διατλαντική διάσταση
  • Η σχέση της Ε.Ε. με το Ισλάμ
  • Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα
  • Η Ελλάδα και η ΕΕ

Εικόνα: Copenhagen, photograph by Jacob Surland used under CC BY 2.0