Η Δρ. Ερμιόνη Καραχάλιου, Director of Student Affairs and International Programs του Hellenic American University,  στο 6ο Διετές Συνέδριο της Εταιρείας για τη Μεσαιωνική Μεσόγειο

Δρ. Ερμιόνη Καραχάλιου, Director of Student Affairs and International Programs του Hellenic American University

Η Δρ. Ερμιόνη Καραχάλιου, Director of Student Affairs and International Programs του Hellenic American University, παρουσίασε την εργασία της στο 6ο Διετές Συνέδριο της Εταιρείας για τη Μεσαιωνική Μεσόγειο (6th Biennial Conference of the Society for the Medieval Mediterranean) που πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη μεταξύ 8 και 11 Ιουλίου στο Ινστιτούτο Καταλανικών Σπουδών. Η εργασία της με τίτλο «Η Άκρα Ταπείνωσις: Ένα παράδειγμα Πολιτιστικής Αλληλεπίδρασης στη Μεσαιωνική Μεσόγειο", περιέγραψε την εμφάνιση νέων μορφών καλλιτεχνικής καινοτομίας στα ελληνικά νησιά, όπου η συνύπαρξη Ορθοδόξων και Καθολικών κοινοτήτων οδήγησε στη δημιουργία νέων ειδών εικονογραφίας στα τέλη της Βυζαντινής περιόδου.

Η Δρ. Ερμιόνη Καραχάλιου ήταν μία από τους 150 περίπου ακαδημαϊκούς απ’ όλο τον κόσμο που παρουσίασαν μελέτες σχετικές με το θέμα του Συνεδρίου «Κίνηση και Κινητικότητα στη Μεσαιωνική Μεσόγειο (6ος-15ος αιώνας)».  H εν λόγω εργασία αποτελεί τμήμα της εν εξελίξει έρευνας στα αρχιτεκτονικά και εικονογραφικά μοτίβα που παρατηρούνται στις περιοχές θρησκευτικής συνύπαρξης μετά την πρώτη Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204.