Σημαντική ανακοίνωση

3 Νοεμβρίου 2020, 3:06 pm

stay Safe

Δυνάμει των πλέον πρόσφατων οδηγιών της κυβέρνησης, όλα τα μεταπτυχιακά και προπτυχιακά μαθήματα του Hellenic American University/Hellenic American College θα διεξάγονται εξ αποστάσεως (online), από σήμερα 3 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι νεωτέρας.

Το ίδρυμα εφαρμόζει διαδικασίες τηλεκπαίδευσης με συνέπεια την αναστολή διεξαγωγής μαθημάτων δια ζώσης καθώς και κάθε άλλης σχετικής δραστηριότητας. Όλα τα μαθήματα με φυσική παρουσία διεξάγονται πλέον διαδικτυακά, τις ίδιες ημερομηνίες και ώρες, σύμφωνα πάντα με το αρχικό πρόγραμμα μαθημάτων. Απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα εντός των χώρων του ιδρύματος όπου απαιτείται φυσική παρουσία φοιτητών και καθηγητών. Όλες οι ακαδημαϊκές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στη διδακτέα μας ύλη συνεχίζονται αδιάκοπα, διαδικτυακά. Τέλος, η εξέταση των μαθημάτων πραγματοποιείται πλέον και αυτή αποκλειστικά διαδικτυακά.