Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Λεωνίδας Τζώνης σε εκδήλωση του Επιμελητηρίου Έβρου για τη Δομή Στήριξης της Επιχειρηματικότητας “Light Hub”

1 Μαρτίου 2022, 10:41 am

Οι μέντορες κατά τη συνομιλία τους με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου του Έβρου, κ. Χριστόδουλο Τοψίδη και τον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, κ. Δημήτρη Πέτροβιτς

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Οικονομικός Διευθυντής του Hellenic American University Δρ. Λεωνίδας Τζώνης ήταν ένα από τα 30 εξέχοντα μέλη της επιχειρηματικής και εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας που προσκλήθηκαν από το Επιμελητήριο Έβρου σε μια τριήμερη εκδήλωση (18-20 Φεβρουαρίου) στην Αλεξανδρούπολη, προκειμένου να αξιολογήσουν τις προτάσεις που αναπτύχθηκαν από νέους και νέες επιχειρηματίες στο πλαίσιο της Δομής Στήριξης της Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, ο Δρ. Τζώνης και οι ομόλογοί του υπηρετούν ως μέντορες εννέα ομάδων εργασίας που αναπτύσσουν ισάριθμες επιχειρηματικές ιδέες μέχρι να φτάσουν στο σημείο να αναζητήσουν χρηματοδότηση ως νεοφυείς επιχειρήσεις. H αξιολόγηση της Αλεξανδρούπολης αποτέλεσε κρίσιμο στάδιο της διαδικασίας, δεδομένου ότι οι προτάσεις που οι μέντορες έκριναν αρκετά ώριμες και ελπιδοφόρες θα λάβουν τώρα στήριξη από το Επιμελητήριο Έβρου, η οποία περιλαμβάνει χώρο γραφείων στη Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας Light Hub του Επιμελητηρίου, συμβουλές για τη δημιουργία της νομικής οντότητας της επιχείρησης και, φυσικά, συνεχιζόμενη πρόσβαση στους μέντορες για παροχή συμβουλών.

Όπως επισημαίνει ο Δρ. Τζώνης, το «εκκολαπτήριο» του Επιμελητήριου Έβρου υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχές. Περισσότερα από 10 τέτοια εκκολαπτήρια έχουν δημιουργηθεί από εμπορικά επιμελητήρια στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αλλά το Light Hub του Επιμελητηρίου Έβρου είναι το πρώτο που ολοκληρώνει την αξιολόγηση της πρώτης σειράς ομάδων εργασίας. Ο Δρ. Τζώνης αναφέρει ότι η επιτυχία αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ικανή ηγεσία και τη μεθοδική δουλειά του Λεωνίδα Σκερλετόπουλου, Γενικού Διευθυντή του Light Hub, και του Πέτρου Σουκουλιά, συνιδρυτή της SEEMS PC και επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής. Ταυτόχρονα, προσθέτει, η επιτυχία της δομής αντικατοπτρίζει και τον δυναμισμό της περιοχής και την αυξανόμενη στρατηγική σημασία της. «Τα τελευταία χρόνια έχει εκδηλωθεί αξιοσημείωτο ενδιαφέρον για ξένες επενδύσεις στην περιοχή εκ μέρους των ΗΠΑ και άλλων χωρών, όπως φαίνεται μεταξύ άλλων και από τις προσφορές που υποβλήθηκαν πρόσφατα για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης».

Οι υπηρεσίες του Δρ. Τζώνη ως μέντορα του εκκολαπτηρίου Light Hub εγκαινιάζει μια περίοδο ευρύτερης συνεργασίας ανάμεσα στο Hellenic American University και στο Επιμελητήριο Έβρου. Στο πλαίσιο αυτής της σύμπραξης, το Hellenic American University προσέφερε τρεις πλήρεις υποτροφίες για υποψηφίους που θα ορίσει το Επιμελητήριο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον Έβρο, ο Δρ. Τζώνης και οι ομόλογοί του συνομίλησαν με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου και με περιφερειακούς και τοπικούς επιχειρηματίες, ενώ συναντήθηκαν και με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμο και τον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Δημήτρη Πέτροβιτς.

Εικόνα: Οι μέντορες κατά τη συνομιλία τους με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου του Έβρου, κ. Χριστόδουλο Τοψίδη και τον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, κ. Δημήτρη Πέτροβιτς.