Το Hellenic American University και το Ινστιτούτο SAS αναπτύσσουν από κοινού ένα πρόγραμμα σπουδών στον τομέα Advanced Analytics

Το Hellenic American University και το Ινστιτούτο SAS αναπτύσσουν από κοινού ένα πρόγραμμα σπουδών στον τομέα Advanced Analytics

Το Hellenic American University με χαρά ανακοινώνει τη συνεργασία με το Ινστιτούτο SAS, έναν παγκόσμιο ηγέτη στους τομείς business intelligence και advanced analytics μέσα από ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των φοιτητών σε τομείς όπως big data, machine learning και predictive analytics.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, το Ινστιτούτο SAS θα προσφέρει στους καθηγητές και τους φοιτητές του Hellenic American University, σύγχρονους διδακτικούς πόρους και εκπαιδευτικό υλικό, ενώ θα παρέχει και δωρεάν πρόσβαση στην πλατφόρμα SAS Academic Hub, καθώς και σε σχετικό λογισμικό.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που διατίθεται μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας, έχει ενσωματωθεί σε τρία νέα μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου υπό την καθοδήγηση των Διευθυντών των προγραμμάτων Informatics και Business, Δρ. Παναγιώτη Καλοζούμη και Δρ. Σταύρου Σινδάκη, αντίστοιχα. Τα νέα μαθήματα είναι το Text Analytics και Machine Learning, το οποίο έχει προστεθεί στο πρόγραμμα MSc in Informatics (MSI), το Forecasting, ένα νέο μάθημα του προγράμματος Master of Business Administration (MBA) και Visual Analytics, ένα διεπιστημονικό μάθημα που απευθύνεται σε φοιτητές MSI και MBA - σε όλους τους τομείς εξειδίκευσης καθώς έχει αυξανόμενη ζήτηση. Τα νέα μαθήματα θα προσφέρονται από την Άνοιξη του 2022.

Όπως επισημαίνει ο Δρ. Καλοζούμης, τα μαθήματα προσφέρουν απτή, πρακτική γνώση στον τομέα business analytics. «Η ενσωμάτωση μαθημάτων SAS στο πρόγραμμα MSI θα έχει θετική επίδραση στην επαγγελματική ανάπτυξη και τις επιλογές σταδιοδρομίας των φοιτητών μας, καθώς και στη φήμη του ιδίου του προγράμματος». Μέρος της προστιθέμενης αξίας είναι ο δρόμος που ανοίγεται προς τις πιστοποιήσεις και σήματα αναγνώρισης SAS, τα οποία θεωρεί «σημαντικά, πρόσθετα μικρο-διαπιστευτήρια που θα εμπλουτίσουν τα βιογραφικά των φοιτητών μας».

Η περίοδος ως την Άνοιξη του 2022 δίνει αρκετό χρόνο στη σχολή για να εξοικειωθεί με την πλατφόρμα εκμάθησης SAS και το εκπαιδευτικό υλικό μέσω της Ακαδημίας AI Minds, μιας νέας κοινής πρωτοβουλίας μεταξύ του Ινστιτούτου SAS και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του μεγαλύτερου επιχειρηματικού δικτύου της Ελλάδας, του οποίου τα μέλη περιλαμβάνουν 400 από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα. Η Ακαδημία AI Minds επιδιώκει να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος, εκπαιδεύοντας τους φοιτητές στις τελευταίες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και επιστήμης δεδομένων και συνδέοντάς τους με δίκτυα αγοράς εργασίας υψηλής ποιότητας.

Η ιδέα της συνεργασίας αναπτύχθηκε κατόπιν συζητήσεων μεταξύ του Δρ. Δαμιανού Γιαννάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή στα Business Προγράμματα και του Γιάννη Παπατσίρου, PMBA ’13 valedictorian και Regional Lead της SAS για την Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Η ιδέα αναπτύχθηκε περαιτέρω με τη συμβολή της Ελπίδας Καλλία, SAS Regional Go to Market Head.