Η Δρ. Βασιλική Κουρμπάνη παρουσίασε ανακοίνωση με θέμα “student engagement and tutor feedback” στο 8ο Διεθνές Συνέδριο Writing Analytics

20 Σεπτεμβρίου 2019, 12:04 pm

Δρ. Κουρμπάνη

Η Δρ. Βασιλική Κουρμπάνη, μέλος του διδακτικού προσωπικού του Hellenic American University παρoυσίασε τα επιστημονικά ευρήματα μελέτης που διεξήγαγε πάνω στο “synchronous online feedback” στο 8ο Διεθνές Συνέδριο Writing Analytics που έλαβε χώρα στο Winterthur της Ελβετίας από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2019. Το φετινό συνέδριο είχε ως θέμα “Academic Writing in Digital Contexts: Analytics, Tools, Mediality”.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσής της με τίτλο Establishing a ‘culture of collaboration’; from Writing Center to virtual education hub, η Δρ. Κουρμπάνη ερεύνησε την σχέση διδάσκοντος – διδασκομένου στην σύγχρονη επικοινωνία ανατροφοδότησης και παρουσίασε πώς οι πτυχές της εν λόγω διάδρασης συνδιαμορφώνουν τον ρόλο διδάσκοντος – διδασκομένου στο πλαίσιο μαθήματος σε περιβάλλον Writing Center.

Tα ευρήματά της έδειξαν ότι η online διδασκαλία είχε ουσιαστική θετική επίδραση στον τρόπο σύνταξης του γραπτού λόγου. Συνολικά, η ανταπόκριση των διδασκομένων στην ανατροφοδότηση του διδάσκοντος οδηγούσε σε αποτελεσματικές αναθεωρήσεις, υποδηλώνοντας την ανάγκη, όπως υποστήριξε η Δρ. Κουρμπάνη, να βελτιωθεί η ποιότητα της ηλεκτρονικής ανατροφοδότησης και να ενισχυθεί η ενεργή συμμετοχή των διδασκομένων κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών συναντήσεων.