9 ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε πριν εγγραφείτε σε ένα Κολλέγιο

HAEC | 9 ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε πριν εγγραφείτε σε ένα Κολλέγιο

Η επιλογή κολεγίου ή πανεπιστημίου είναι μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που καλούνται να πάρουν οι έφηβοι και οι οικογένειές τους. Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση συνεπάγεται σημαντική επένδυση χρόνου και πόρων, και είναι απολύτως εύλογη η προσδοκία η επένδυση αυτή να έχει ουσιαστικό αντίκρισμα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γνωρίζετε εκ των προτέρων όσο το δυνατόν περισσότερα σχετικά με το κολέγιο ή το πανεπιστήμιο που σας ενδιαφέρει.

Επισκεφθείτε το ίδρυμα και συζητήστε με τον υπεύθυνο επιλογής εισακτέων. Ζητήστε να μιλήσετε με κάποιο μέλος του διδακτικού προσωπικού. Εάν δεν έχει αντίρρηση το κολέγιο, ζητήστε να παραστείτε σε ένα δυο μαθήματα ως ακροατές (το Hellenic American College σας παρέχει ευχαρίστως αυτή τη δυνατότητα). Επίσης μην αμελήσετε να συζητήσετε με τρέχοντες φοιτητές του κολεγίου.

Κάνετε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις. Σας προτείνουμε να ξεκινήσετε με αυτές που αναφέρονται παρακάτω, ενώ μετά από κάθε ερώτηση παραθέτουμε και μια σύντομη απάντηση εκ μέρους του Hellenic American College. Σε κάθε περίπτωση είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε εκτενέστερα αυτές ή οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις ίσως έχετε.

Ποιο ίδρυμα είναι ο φορέας που εκδίδει το πτυχίο; Είναι αναγνωρισμένο;

Βεβαιωθείτε ότι ξέρετε ποιος φορέας φέρει την τελική ευθύνη για το πρόγραμμα σπουδών που σας ενδιαφέρει. Ορισμένα κολέγια συνεργάζονται μέσω συμφωνιών δικαιόχρησης με διάφορα ιδρύματα, τα οποία ενδέχεται να μεταβάλλονται από χρόνο σε χρόνο. Επίσης ρωτήστε εάν οι απόφοιτοι του προγράμματος πέτυχαν την αναγνώριση της ισοτιμίας του πτυχίου τους.

Το Hellenic American College προσφέρει αποκλειστικά τα ακαδημαϊκά προγράμματα του Hellenic American University (Νιου Χάμσαϊρ, ΗΠΑ), το οποίο είναι διαπιστευμένο από τον ίδιο φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διαπίστευση ιδρυμάτων όπως τα Harvard, Boston University και MIT. Τα πτυχία του Hellenic American College απονέμονται στους αποφοίτους απευθείας από το Hellenic American University.

Πόσοι είναι οι φοιτητές ανά τμήμα;

Οι διαλέξεις σε αμφιθέατρα έχουν τη χρησιμότητά τους, όμως η διαδικασία της μάθησης είναι πολύ πιο ευχάριστη και πιο αποτελεσματική όταν οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή, κάτι που είναι πολύ δύσκολο να συμβεί σε πολυπληθή τμήματα.

Τα ολιγομελή, σεμιναριακού τύπου τμήματα στο Hellenic American College ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των φοιτητών σε συζητήσεις, έργα, παρουσιάσεις, ομαδικές εργασίες και ούτω καθεξής. Οι φοιτητές βρίσκονται σε τακτική επαφή με τους διδάσκοντες, τόσο εντός της τάξης όσο και έξω από αυτή, μέσω του θεσμού του ακαδημαϊκού συμβούλου και μέντορα.

HAEC | 9 ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε πριν εγγραφείτε σε ένα Κολλέγιο | Ποιοι θα είναι οι καθηγητές μου;

Ποιοι θα είναι οι καθηγητές μου;

Ελέγξτε την ιστοσελίδα του ιδρύματος. Θα πρέπει να περιλαμβάνει σύντομα βιογραφικά σημειώματα των διδασκόντων, ώστε να μπορείτε να δείτε ποιος διδάσκει στο πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει, πού σπούδασε ο ίδιος και ποιο είναι το ερευνητικό του έργο. Ρωτήστε το ίδρυμα βάσει ποιου συστήματος αξιολογεί τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του. (Αυτό θα σας δώσει μια ιδέα σχετικά με το πόση βαρύτητα δίνει το ίδρυμα στην ποιότητα της διδασκαλίας που παρέχει.)

Όλοι οι πλήρους απασχόλησης διδάσκοντες στο Hellenic American University είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και ερευνητικά έργα τους έχουν δημοσιευτεί επανειλημμένα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν διακριθεί. Δεδομένης της έμφασης που δίνουμε στην πρακτική προσέγγιση της μάθησης, διδάσκοντες στο Hellenic American University είναι και έγκριτοι επαγγελματίες «της αγοράς», όπως έμπειροι κλινικοί σύμβουλοι ψυχικής υγείας, σύμβουλοι διοίκησης επιχειρήσεων, ειδικοί δικτύων Η/Υ, μεταφραστές δημοσιευμένων έργων, κορυφαίοι διερμηνείς και ειδικοί γλωσσικής αξιολόγησης που έχουν αναπτύξει διεθνή τεστ αγγλομάθειας. Οι επιδόσεις κάθε διδάσκοντα παρακολουθούνται μέσω της αξιολόγησης των μαθημάτων που διδάσκουν εκ μέρους των φοιτητών, αλλά και μέσω επιθεωρήσεων κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους καθηγητές μας στην οικεία ενότητα της ιστοσελίδας του πανεπιστημίου.

Παρέχονται ευκαιρίες πρακτικής εκμάθησης;

Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση δεν πρέπει να περιορίζεται στην απομνημόνευση υλικού ενόψει της εξεταστικής περιόδου. Κάθε γνωστικό πεδίο, από την Αγγλική Φιλολογία και τη Μετάφραση ως τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και την Τεχνολογία Πληροφορικής, συνοδεύεται από ένα σύνολο επαγγελματικών δεξιοτήτων που θα πρέπει να διαθέτουν οι εκάστοτε απόφοιτοι προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί στην αυριανή αγορά εργασίας. Αυτές οι δεξιότητες είναι πολύ δύσκολο να αναπτυχθούν μόνο μέσω της μελέτης ενός συγγράμματος.

Σχεδόν σε κάθε μάθημα του Hellenic American College, οι φοιτητές καλούνται να εφαρμόσουν στην πράξη –σε μια ερευνητική εργασία, ένα έργο, μια παρουσίαση ή μια ανάλυση προβλήματος– τις γνώσεις που αποκομίζουν από τη θεωρία που διδάσκονται. Για παράδειγμα, οι φοιτητές της Διοίκησης Επιχειρήσεων καταρτίζουν ένα πλάνο ψηφιακής επικοινωνίας ή δοκιμάζουν διαφορετικά σενάρια σε ένα οικονομικό μοντέλο. Οι φοιτητές Πληροφορικής γράφουν κώδικα, στήνουν πραγματικά φυσικά δίκτυα ή σχεδιάζουν εφαρμογές μικρής κλίμακας. Οι φοιτητές Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας διδάσκουν υπό επιτήρηση σε μια πραγματική τάξη. Και οι φοιτητές Ψυχολογίας κάνουν πρακτική άσκηση σε κάποια πραγματική συμβουλευτική δομή.

HAEC | Τι πόρους θα έχω στη διάθεσή μου ως φοιτητής για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

Τι πόρους θα έχω στη διάθεσή μου ως φοιτητής για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας;

Στον κόσμο της εργασίας, καλούμαστε να εντοπίσουμε, να αξιολογήσουμε και να συνθέσουμε πολλά διαφορετικά στοιχεία από πολλές διαφορετικές πηγές. Παρόμοιες απαιτήσεις θα πρέπει να έχουν και τα μαθήματα που παρακολουθούμε στο πανεπιστήμιο, ώστε να εφοδιάζουν τους φοιτητές με τις απαραίτητες δεξιότητες και πόρους. Συνεπώς, ζητήστε να επισκεφθείτε τη βιβλιοθήκη του ιδρύματος που σας ενδιαφέρει (αν μια τέτοια επίσκεψη δε συμπεριλαμβάνεται ήδη στην ξενάγησή σας στο ίδρυμα). Πληροφορηθείτε σε τι διαδικτυακούς μαθησιακούς πόρους έχουν πρόσβαση οι φοιτητές χωρίς να απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία τους στον χώρο της βιβλιοθήκης. Και, ανάλογα με τον κλάδο σπουδών που σας ενδιαφέρει, ζητήστε να δείτε ειδικές εγκαταστάσεις, όπως εργαστήρια.

Η βιβλιοθήκη του Hellenic American College διαθέτει πάνω από 35.000 τίτλους στα Αγγλικά και στα Ελληνικά, μια διαδικτυακή συλλογή άνω των 250.000 ψηφιακών βιβλίων και συνδρομές στις κορυφαίες βάσεις ακαδημαϊκών περιοδικών με πρόσβαση σε 10.000.000 άρθρα. Στις ειδικές εγκαταστάσεις του κολεγίου περιλαμβάνονται επιστημονικά εργαστήρια, εργαστήρια υπολογιστών, προηγμένος εξοπλισμός δικτύωσης, καμπίνες διερμηνείας εγκεκριμένες από την ΕΕ και «έξυπνες τάξεις» με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τι οικονομική βοήθεια παρέχεται για τη χρηματοδότηση των σπουδών μου;

Η χρηματοδότηση μιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μπορεί να αποτελεί δυσβάσταχτη επιβάρυνση για τον προσωπικό ή οικογενειακό προϋπολογισμό. Αν αυτό ισχύει στην περίπτωσή σας, ρωτήστε το κολέγιο τι δυνατότητες οικονομικής βοήθειας προσφέρει για τη χρηματοδότηση των σπουδών σας.

Το Hellenic American College έχει την εξής βασική αρχή: εγγυόμαστε οικονομική βοήθεια προς όλους τους φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί και έχουν αποδεδειγμένη οικονομική ανάγκη. Επιπλέον το κολέγιο παρέχει υποτροφίες βάσει ακαδημαϊκής επίδοσης σε κορυφαίους φοιτητές, καθώς και εκπτώσεις στα δίδακτρα σε εργαζόμενους της ίδιας εταιρείας και σε φοιτητές που προεγγράφονται. Παράλληλα είμαστε στη διάθεσή σας για να σχεδιάσουμε από κοινού ένα πλάνο αποπληρωμής διδάκτρων σε δόσεις. Και δεσμευόμαστε ότι τα δίδακτρα που ισχύουν κατά την εισαγωγή σας στο κολέγιο θα παραμείνουν σταθερά ως την αποφοίτησή σας. Έτσι γνωρίζετε εκ των προτέρων το συνολικό κόστος των σπουδών σας και προστατεύεστε από ενδεχόμενες μελλοντικές αυξήσεις.

Διαθέτει το κολέγιο Γραφείο Διασύνδεσης; Και αν ναι, τι ακριβώς παρέχει αυτό;

Ένα άρτια στελεχωμένο και αποτελεσματικό Γραφείο Διασύνδεσης πρέπει να είναι σε θέση να σας βοηθήσει να αποσαφηνίσετε τα δυνατά σας σημεία, τις αξίες και τους στόχους σας, και να αναπτύξετε τις προσωπικές και επαγγελματικές σας δεξιότητες. Ρωτήστε αν το κολέγιο διαθέτει Γραφείο Διασύνδεσης, ποιοι το στελεχώνουν και τι επιτυχίες έχουν να επιδείξουν; Πώς έχουν βοηθήσει προηγούμενους φοιτητές να ενισχύσουν το προφίλ τους ως υποψήφιοι εργαζόμενοι;

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας του Hellenic American College παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη και καθοδήγηση ώστε οι φοιτητές να είναι άρτια ενημερωμένοι πριν πάρουν αποφάσεις για την καριέρα τους και να προβαίνουν στα ενδεδειγμένα βήματα ήδη από τους πρώτους μήνες της φοίτησής τους. Τα στελέχη του θα σας βοηθήσουν να υποβάλετε αιτήσεις για πρακτική άσκηση και να καταρτίσετε το βιογραφικό σας σημείωμα, να μάθετε για ευκαιρίες απασχόλησης και ευκαιρίες δικτύωσης με άλλους επαγγελματίες του κλάδου σας.

Σε τι ποσοστό οι πρωτοετείς φοιτητές συνεχίζουν τις σπουδές τους μετά το πρώτο έτος;

Αυτό το ποσοστό είναι σημαντικό διότι είναι ενδεικτικό του πόσο ικανοποιημένοι είναι οι φοιτητές από τις σπουδές τους. Ένα υψηλό ποσοστό συνέχισης σπουδών σημαίνει συνήθως ότι οι φοιτητές είναι πολύ ικανοποιημένοι από τις σπουδές τους, πιστεύουν ότι αντλούν από αυτές πολύτιμες γνώσεις και αισθάνονται παρακινημένοι να συνεχίσουν και να τα πάνε καλά. Επίσης το υψηλό ποσοστό σημαίνει πιθανότατα ότι οι φοιτητές έχουν και την απαραίτητη υποστήριξη από ακαδημαϊκούς συμβούλους, εφόσον τη χρειάζονται.

Στο Hellenic American College συνεχίζει τις σπουδές του κατά μέσο όρο το 90% περίπου των πρωτοετών προπτυχιακών φοιτητών. Σε ποσοστό υψηλότερο από 75%, οι φοιτητές πλήρους φοίτησης που ξεκίνησαν τις σπουδές τους στο κολέγιο πριν 4 χρόνια, τώρα είτε έχουν αποφοιτήσει είτε κοντεύουν να αποφοιτήσουν. Ένας από τους λόγους που εξηγούν αυτό το υψηλό ποσοστό επιτυχίας του Hellenic American College είναι, μεταξύ άλλων, η διαρκής υποστήριξη που εισπράττουν οι φοιτητές από τους διδάσκοντες, από τους ακαδημαϊκούς συμβούλους τους και από το προσωπικό του Κέντρου Γραπτού Λόγου του κολεγίου.

Τι κάνουν τώρα οι απόφοιτοι του κολεγίου;

Ένας από τους καλύτερους δείκτες αξιολόγησης της επιτυχίας των φοιτητών ενός κολεγίου είναι το ποσοστό των πρόσφατων πτυχιούχων του που έχουν βρει δουλειά ή πραγματοποιούν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές.

Σύμφωνα με τα επαληθευμένα στοιχεία του 2021 για την επαγγελματική κατάσταση σχεδόν του 85% των αποφοίτων μας, 77% από αυτούς απασχολούνταν ως υπάλληλοι και επιπλέον 16% ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες ή είχαν ξεκινήσει δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.