Στις 15 Ιανουαρίου ο Πρύτανης του Hellenic American University, Δρ. Τριαντάφυλλος Φλουρής έκανε μια παρουσίαση στα πλαίσια των συζητήσεων με θέμα Εκπαίδευση με στόχο την Αλλαγή.

29 Ιανουαρίου 2014, 12:00 am

Οι συζητήσεις διοργανώθηκαν από το Ινστιτούτο Καινοτομίας και Δημιουργικότητας στο ACS Athens. Στο επίκεντρο βρέθηκε η εκπαίδευση που στοχεύει στην αλλαγή με σκοπό την προώθηση θετικού, δημοσίου διαλόγου γύρω από τα θέματα της ηγεσίας και της αλλαγής.

Ο Δρ. Φλουρής αναφέρθηκε στο Red Balloon Project, μια πρωτοβουλία του Συνδέσμου Αμερικανικών Κρατικών Κολεγίων και Πανεπιστημίων (AASCU) και των κολλεγίων και Πανεπιστημίων που αποτελούν μέλη του για τον επανασχεδιασμό της προπτυχιακής εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα. Το Red Balloon Project δημιουργεί τις προϋποθέσεις για εθνικό διάλογο γύρω από το θέμα της εκπαιδευτικής αλλαγής και προσφέρει ένα αρχείο πηγών αλλά και έργων που έχουν ήδη υλοποιηθεί με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στην εκπαίδευση.

Στην ομιλία του ο Δρ. Φλουρής επικεντρώθηκε στο Πρόγραμμα Γενικής Εκπαίδευσης του Hellenic American University το οποίο είναι μέρος της προπτυχιακής εκπαίδευσης του ιδρύματος. Το πρόγραμμα συνδυάζει εκπαιδευτικές και εξωσχολικές δραστηριότητες ενώ επίσης παρέχει εξατομικευμένες ακαδημαϊκές υπηρεσίες στους σπουδαστές, βοηθώντας τους έτσι στην απόκτηση δεξιοτήτων αλλά και γνώσεων για να γίνουν επιτυχημένοι επαγγελματίες, ενεργοί πολίτες και συνετοί ηγέτες σε παγκόσμιο επίπεδο.